רעיה - קליעת סלים מחומרי טבע

בית לחם הגלילית 36007 טלפון: 04-9833823 נייד: 054-6344209 Email: raya@weaving.co.il

התקשרות

 

Raya Baskets Home Page Baskets Gallery Raya Events (under construction) Courses Contact Us